Leveranserna av Fenix började 1981 efter att båten presenterades hösten 1980. Innan produktionen upphörde hösten 1991 (i samband med Nimbus förvärv av Maxi) hade drygt 1300 båtar byggts. Den första i den nya serien av Maxi-båtar, Fenix, hade en 7/8-rigg med självslående fock, en äkta överbyggnad med fönster och en negativ akter.

Båtfakta:

12.4 Höjd (m)
8.3m Längd överallt
2800 Vikt/Deplacement(kg)
1.55 Djupgående (m)
12.4 Höjd (m)

2.85 Bredd (m)